Veri saklama özeti

Bu özet, varsayılan kategorileri ve kullanıcı verilerini saklamaya yönelik amaçları gösterir. Bazı alanlar, burada listelenenlerden daha spesifik kategorilere ve amaçlara sahip olabilir.

Site

Kategori

Dersler

Amaç

Dersler

Tüm dersler silinse de silinmese de sistemlerimizde kayıtlı durumda kalır. Bu, kullanıcıların sertifikalandırma ile ilgili bir sorun yaşamasına karşın alınan bir önlemdir.

Saklama süresi
1 yıl
Yasal dayanaklar
İzin (GDPR Madde 6.1 (a)) Veri konusu, kişisel verilerinin bir veya daha fazla özel amaç için işlenmesine izin vermiştir.
Hassas kişisel veri işleme nedenleri
Önemli kamu yararı (GDPR Madde 9.2 (g)) Veri koruma hakkının özüne saygı duyan ve temel hakları korumak için uygun ve spesifik tedbirler sağlayan, Birlik veya Üye Devlet hukuku temelinde, takip edilen amaç ile orantılı olacak şekilde, önemli kamu yararı gerekçeleri için veri işleme gereklidir ve veri konusunun çıkarları

Kullanıcılar

Kategori

Dersler

Amaç

Dersler

Tüm dersler silinse de silinmese de sistemlerimizde kayıtlı durumda kalır. Bu, kullanıcıların sertifikalandırma ile ilgili bir sorun yaşamasına karşın alınan bir önlemdir.

Saklama süresi
1 yıl
Yasal dayanaklar
İzin (GDPR Madde 6.1 (a)) Veri konusu, kişisel verilerinin bir veya daha fazla özel amaç için işlenmesine izin vermiştir.
Hassas kişisel veri işleme nedenleri
Önemli kamu yararı (GDPR Madde 9.2 (g)) Veri koruma hakkının özüne saygı duyan ve temel hakları korumak için uygun ve spesifik tedbirler sağlayan, Birlik veya Üye Devlet hukuku temelinde, takip edilen amaç ile orantılı olacak şekilde, önemli kamu yararı gerekçeleri için veri işleme gereklidir ve veri konusunun çıkarları

Ders kategorileri

Amaç

Saklama süresi
Saklama süresi tanımlanmadı

Dersler

Amaç

Saklama süresi
Saklama süresi tanımlanmadı

Etkinlik modülleri

Amaç

Saklama süresi
Saklama süresi tanımlanmadı

Bloklar

Amaç

Saklama süresi
Saklama süresi tanımlanmadı